SOCIALE PSYCHOLOGIE

Hij is er! De geheel herziene, ge-update nieuwe editie van een inleiding in de sociale psychologie.

Het is een studieboek voor eerstejaars studenten HBO en universiteit, maar is zeker ook geschikt voor iedereen die (beroepshalve of uit persoonlijke interesse) meer wil weten over hoe mensen in het dagelijks leven met elkaar om gaan. Het behandelt hoofdthema’s uit de sociale psychologie, zoals zelfbeeld, persoonswaarneming, beïnvloeding, emoties, beslissen, groepsgedrag, stereotypen, agressie. Het is breed in de thema’s die behandeld worden, maar biedt ook diepgang in de verklaringen en visies die worden aangereikt.

Is de eerste indruk de beste? Wat is de rol van stereotypen en vooroordelen en kan een indruk ook veranderen? Welke factoren bepalen of mensen elkaar aardig vinden of zelfs verliefd worden? Hoe worden mensen beïnvloed door overredende boodschappen, zoals reclame en voorlichting? Welke beïnvloedingstrucs zijn er en hoe werken die? Hebben mensen een realistisch beeld van zichzelf, hun mogelijkheden, hun gezondheid en risico’s? Hoe kun je ze feedback geven als dat niet zo is? Hoe beïnvloeden mensen elkaar wanneer ze samen in een groep zitten; wanneer kiezen mensen voor eigenbelang dan wel groepsbelang; welke factoren bepalen of mensen met elkaar samenwerken of juist in conflict raken, en wie de macht krijgt over wie? Wanneer helpen mensen elkaar en waarom, en wanneer doen ze elkaar kwaad?

Al deze vragen worden onderzocht binnen de sociale psychologie; een tak van wetenschap die gaat over hoe mensen in het dagelijks leven elkaars gedrag, gedachten en gevoelens beïnvloeden. In ieder hoofdstuk van dit boek wordt een deelgebied behandeld – bijvoorbeeld zelfbeeld, indrukvorming, groepen, beïnvloeding, beslissen, emoties. Elk hoofdstuk is geschreven door Nederlandse hoogleraren en deskundigen op het betreffende onderzoeksgebied. Zo bevat het boek bijdragen van onder meer Eric van Dijk, Ernestine Gordijn, Sander Koole, Carolien Martijn, Nanne de Vrie  en Daniel Wigboldus. De eindredactie is gedaan door Roos Vonk en zij heeft ook diverse hoofdstukken geschreven.

Naast wetenschappelijke theorieën wordt in elk hoofdstuk ook ruim aandacht besteed aan voorbeelden van prikkelende experimenten en aan situaties uit het dagelijks leven die een illustratie vormen van het onderwerp. Het boek geeft daardoor niet alleen een up-to-date overzicht van recente wetenschappelijke inzichten, maar is ook prettig leesbaar, herkenbaar en toegankelijk, en biedt concrete toepassingsmogelijkheden.

In deze derde herziene editie zijn de voorbeelden aangepast aan de aktualiteit. In de beschrijvingen van theorieën en onderzoeksresultaten zijn de meest recente bevindingen en theoretische ontwikkelingen verwerkt. Er zijn meer dan 1000 nieuwe bronnen toegevoegd en er zijn enkele bronnen verwijderd: uiteraard de frauduleuze onderzoeken van Diederik Stapel en ook enkele kleine geïsoleerde bevindingen waarvan de robuustheid niet vast staat. Vanwege de vele toevoegingen over onderzoek en theorievorming in de periode 2006-2012 is de vorige editie nu minder bruikbaar voor studenten die tentamen moeten doen over de huidige editie.

Ook nieuw is dat deze editie veel leuke plaatjes van Fokke en Sukke bevat, die de stof vaak uitstekend illustreren.

 

 

socialepsychologie