SOCIALE PSYCHOLOGIE

Hij is er! De geheel herziene, ge-update nieuwe editie van Inleiding in de sociale psychologie. Een studieboek voor eerstejaars studenten HBO en universiteit, maar zeker ook geschikt voor iedereen die (beroepshalve of uit persoonlijke interesse) meer wil weten over hoe mensen in het dagelijks leven met elkaar omgaan. 
 
Het boek behandelt hoofdthema’s uit de sociale psychologie, zoals zelfbeeld, persoonswaarneming, beïnvloeding, beslissen, groepsgedrag, stereotypen, agressie en prosociaal gedrag. Is de eerste indruk de beste? Wat is de rol van stereotypen en vooroordelen en kan een indruk ook veranderen? Welke factoren bepalen of mensen elkaar aardig vinden of zelfs verliefd worden? Hoe kun je mensen beïnvloeden en hun gedrag veranderen, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid of klimaat? Hebben mensen een realistisch beeld van zichzelf, hun mogelijkheden, hun gezondheid en risico’s? Hoe kun je ze feedback geven als dat niet zo is? Hoe beïnvloeden mensen elkaar in een groep; wanneer kiezen ze voor eigenbelang dan wel groepsbelang; welke factoren bepalen of ze met elkaar samenwerken of juist in conflict raken, en wie de macht krijgt over wie? Wanneer helpen mensen elkaar en waarom, en wanneer doen ze elkaar kwaad?
 

Al deze vragen worden onderzocht binnen de sociale psychologie; een tak van wetenschap die gaat over hoe mensen in het dagelijks leven elkaars gedrag, gedachten en gevoelens beïnvloeden. In ieder hoofdstuk van dit boek wordt een deelgebied behandeld. Elk hoofdstuk is geschreven door Nederlandse of Vlaamse hoogleraren en deskundigen op het betreffende onderzoeksgebied. De eindredactie is gedaan door Roos Vonk en Vera Hoorens die ook diverse hoofdstukken schreven.

Naast wetenschappelijke theorieën wordt in elk hoofdstuk ook ruim aandacht besteed aan voorbeelden van boeiende gedragsexperimenten en aan situaties uit het dagelijks leven die het onderwerp illustreren. Het boek geeft daardoor niet alleen een up-to-date overzicht van recente wetenschappelijke inzichten, maar is ook prettig leesbaar, herkenbaar en toegankelijk, en biedt concrete toepassingsmogelijkheden.

In deze vijfde herziene editie zijn veel voorbeelden aangepast aan de aktualiteit – bijvoorbeeld complotdenken en polarisatie, klimaatverandering, vaccinatie en pandemieën. In de beschrijvingen van theorieën en onderzoeksresultaten zijn de meest recente bevindingen en theoretische ontwikkelingen verwerkt. Deze editie is korter dan de vorige, want het boek was in de loop der jaren te lijvig geworden voor de doorsnee student. Door enkele aanpassingen in taalgebruik en voorbeelden is deze editie ook geschikt voor Vlaamse studenten.

Met cartoons van Fokke en Sukke die de stof vaak uitstekend illustreren.

 

 

Soc Psy 5e druk cover