WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gewoonlijk gepubliceerd in internationale vaktijdschriften die voornamelijk voor collega-onderzoekers interessant zijn. Hieronder staan enkele Nederlandse wetenschappelijke publicaties die ook goed te lezen zijn voor de geïnteresseerde leek. Mijn overige (internationale publicaties) zijn te vinden via Researchgate en op mijn pagina bij de Radboud Universiteit.


Nederlandse wetenschappelijke publicaties die voor de geïnteresseerde leek toegankelijk zijn 

 • Vonk, R. (1991). Persoonsschema's en impressievorming. De Psycholoog, 26, 533-540.
 • Vonk, R. (2002). De waarnemer waargenomen. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie en haar grensgebieden. Samenvatting van oratie (pdf oratie Roos Vonk)
 • Vonk, R. (2004). Zelfwaardering, zelfbepaling en authenticiteit: visies vanuit de sociale psychologie. Gedrag & Organisatie, 17 (5), 292-302. pdf


Selectie van overige Nederlandse wetenschappelijke publicaties 

 • Vonk, R., Knegtmans, J., Daamen, D. & Verplanken, B. (1992). Impressievorming in het lab: Over het nut van laboratorium-experimenten, geheugenmaten en reaktietijden. Gedrag en Organisatie, 5, 106-118.
 • Vonk, R. & Ellemers, N. (1993). Effekten van sekse-stereotypen op oordelen over mannen en vrouwen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 48, 212-225.
 • Vonk, R., Steensma, H. & Van der Vlist, R. (1995). Attributie en stereotypen. In R. van der Vlist, H. Steensma, A. Kampermann & J. Gerrichhauzen (Red.), Handboek leiderschap in organisaties, pp. 55-73. Utrecht: Lemma.
 • Vonk, R. (1996). Meedogenloze oordelen over wie naar boven likt en naar beneden schopt. Gedrag en Organisatie, 9, 29-37.
 • Vonk, R. (1998). Liefdadigheid: Nederlanders laten hun prioriteiten zien. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 54, 1-12. (pdf)
 • Heijmer, T. & Vonk, R. (2002). Effecten van een regionaal accent op de beoordeling van de spreker. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 57, 108-113.
 • Marchand, M.A.G. & Vonk, R. (2004). De uitglijder van een vleier. Jaarboek Sociale Psychologie (3), 245-252. Delft: Eburon.
 • Jansen, D. & Vonk, R. (2005). Contingente zelfwaardering. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie en haar grensgebieden, 60, 1-14.
 • Jongenelen, M. & Vonk, R. (2007). Individuele verschillen in graaigedrag: De rol van entitlement, machtsmisbruik en sociale waarde-oriëntatie. Gedrag en Organisatie, 20(4), 370-381.