COLLEGE ZELFKENNIS

Audio

College zelfkennis voor tweedejaars Honours-studenten psychologie.
NB: De opname begint nadat de studenten onderstaande test hebben ingevuld en hun uitslag hebben berekend. In de uitleg daarna wordt gebruik gemaakt van de cirkel met eigenschappen hiernaast. Aan de orde komen achtereenvolgens: illusoire superioriteit, het Mohamed Ali-effect, het onbewuste, invloed van de omgeving op gedrag, voorbeelden van klassieke experimenten in de sociale psychologie, misattributie, het totalitaire ego/innerlijke spin doctor, problemen van láge zelfwaardering in relaties.
In dit college wordt soms verwezen naar een eerder college over zelfwaardering dat de studenten in hun eerste jaar hebben gehad.


In hoeverre heb je de volgende eigenschappen?
Kies bij elke eigenschap een getal van 1 t/m 5, waarbij: 

1= veel minder dan de gemiddelde student
5 = veel meer dan de gemiddelde student

Bereken daarna je totaalscore door je 10 antwoorden op te tellen.

  • aardig
  • assertief
  • behulpzaam
  • bekwaam
  • betrouwbaar
  • creatief
  • daadkrachtig
  • eerlijk
  • intelligent
  • warm
cirkel