RECENSIE VOLKSKRANT MENSELIJKE GEBREKEN

Vonk toont nuchter en genuanceerd tegenwicht tegen de tijdgeest, waarin narcisme en emoties de rationaliteit vertroebelen